Loading (parsing XML). Please wait ...
  AKCIÓK | TANÁCSADÁS | TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM | SZOLGÁLTATÁSAINK

     
  keresés    


     
 
 
Az Ezüst Gyógyszertár Hűségkártya
használatának általános feltételei
 

 

I. Mik a programban való részvétel feltételei?

Az Ezüst Gyógyszertár (1137 Budapest, Szent István krt. 28.) 2008. március 1-től Hűségkártya programot hirdet. A programhoz való csatlakozás feltételeit több szempont alapján határozta meg. Mindenki igényelhet Hűségkártyát, aki a gyógyszertárban:

 -  legalább egyszer 5.000 Ft felett vásárol nem vényköteles terméket/termékeket

 -  rendszeres, visszatérő vásárló

 -  aki valamilyen formában igazolni tudja, hogy a környező kerületek egyikében lakik: V., VI., XIII. kerületek.(Ld. még 4. pont)

A kártya igénylése nem időhöz kötött, azaz bármilyen 2008. március 1. után az Ezüst Gyógyszertárban kiállított, 5.000 Ft feletti, nem vényköteles termék után kibocsátott blokk bemutatásával kérhető. Az Ezüst Gyógyszertár Hűségkártyát a kártyaigénylő nyomtatvány kitöltése és aláírása után bocsátjuk ki. Ezzel a kártya tulajdonosa és az Ezüst Gyógyszertár egymással szerződést köt. A szerződés mindkét fél számára az alábbi kötelezettségeket vonja maga után. 

 

II. Hogyan kapható meg az Ezüst Gyógyszertár Hűségkártya?

A kártyát az Ezüst Gyógyszertár bocsátja a vevő rendelkezésére. A kártya a vevő számára jelzett időpontig vagy visszavonásig érvényes. (A kártya esetleges visszavonásáról minden kártyatulajdonost az utolsóként megadott címén értesítünk)

A kártyát a tulajdonosnak átvételkor a hátoldalon lévő csíkon kell aláírnia, ezzel is igazolva, hogy a kártyával kapcsolatos szabályokat elfogadja. A kártya csak az adott személy által használható, más személy számára át nem ruházható. A kártya pontgyűjtésre illetve a szerzett pontok megadott feltételek szerinti levásárlására használható. A pontok gyűjtési és felhasználási köre csak az Ezüst Gyógyszertárban forgalmazott, nem vényre kapható termékekre érvényes. 

 

III. Mit kell tudni a Hűségkártyával kapcsolatos használatról és kedvezményekről?

A kártyát csak tulajdonosa használhatja pontgyűjtésre vagy a pontok levásárlására. A kártyát fizetés előtt fel kell mutatni a pénztárnál, és meg kell határozni, hogy azt pontgyűjtésre vagy az összegyűjtött pontok levásárlására kívánja felhasználni a tulajdonos. Minden 500 Ft után írunk jóvá 10 pontot. 1 pont 1 Ft-ot ér. Vásárláskor a pontok egyenlegéről tájékoztatást és külön bizonylatot adunk (pontok egyenlege, levásárolt pontok, levásárolható pontok). A pontok 50-es egységekben (tehát 50 Forintonként) számíthatóak be a vásárolt összegbe. A pontok levásárlásának megkezdéséhez legkevesebb 300 pontot össze kell gyűjtenie a vásárlónak. A megszerzett pontok készpénzre nem válthatóak át. A tárgyévben gyűjtött pontok legkésőbb a következő év december 31-ig érvényesek. 

 

IV. Milyen egyéb kedvezmények járnak a Hűségkártyával?

A Hűségkártya program keretében az Ezüst Gyógyszertár alkalmanként dupla pontgyűjtő napot hirdet meg. Ennek értelmében az aznap vásárolt összeg után 500 Forintonként 20 pontot ír jóvá a kártyatulajdonosok részére. A dupla pontgyűjtő napról a gyógyszertár honlapjáról, a hírlevelekből illetve szóróanyagaiból értesülhet.

Az Ezüst Gyógyszertár a Hűségkártyával rendelkező V., VI., XIII. kerületi lakosoknak további kedvezményeket kínál. Ezekről a kedvezményekről a gyógyszertár dolgozói adnak felvilágosítást.
 

V. Mit kell tenni elveszített, megsérült, ellopott kártyákkal?

A Gyógyszertár a kártya elvesztése esetén 500 Forint befizetése ellenében új sorszámmal ellátott kártyát bocsát ki a tulajdonos részére. A kártya átvételét a tulajdonos aláírásával igazolja. Az új kártyára átvezetésre kerülnek az addig gyűjtött pontok, melyek az átvezetés pillanatától csak az új kártyával vásárolhatóak le. A régi kártyát töröljük a nyilvántartásból. A kártya elvesztéséből eredő károkért az Ezüst Gyógyszertár felelősséget nem vállal.

 

VI. Hogyan mondható fel a szerződés?

Az Ezüst Gyógyszertár Hűségkártyát a gyógyszertár meghatározatlan időre bocsátja ki. A kártya tulajdonosa a jelen szerződést bármikor visszamondhatja, amennyiben kártyáját visszaszolgáltatja, és aláír egy nyilatkozatot a szerződés felmondásáról. A tulajdonos kártyán tárolt pontjai ezzel megsemmisülnek, azokért a lemondást követően semmilyen formában nem vállalunk felelősséget. 

 

VII. Milyen módon tart kapcsolatot a gyógyszertár a kártyatulajdonosokkal?

Az Ezüst Gyógyszertár a kártyával kapcsolatos tudnivalókról, szabályzatról, akciókról, esetleges változásokról a kártyatulajdonosokat a tulajdonos által közölt e-mail címen elektronikus levél formájában, honlapján illetve szórólapjain is tájékoztatja. A kártya tulajdonosa személyes adatainak változását a Gyógyszertárban jelentheti be. Az ennek elmulasztásából származó károkért a gyógyszertár nem vállal felelősséget. 

VIII. Hogyan módosíthatóak a jelenlegi feltételek?

Az Ezüst Gyógyszertár fenntartja magának a jelen szerződésben leírt szabályok átmeneti vagy végleges módosítását. A módosítással kapcsolatos információkat annak életbe lépése előtt 30 naptári nappal publikussá teszi, és a rendelkezésére álló eszközökkel arról a kártyatulajdonosokat értesíti. A módosításból eredő esetleges károkért a gyógyszertár nem vállal felelősséget. 

 

XI. Milyen adatvédelmi szabályok vonatkoznak a H??ségkártya programra?

Az Ezüst Gyógyszertár a Hűségkártya program során birtokába kerülő személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél számára nem adja ki. 

 

X.

Az összegyűjtött pontok levásárlása legkorábban 2008. május 1-tól kezdődhet meg. 

 

XI.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései a mérvadóak.

 

 

Budapest, 2008. március 1.


 

 
Regisztráció | Bejelentkezés    

© Ezüst Gyógyszertár Bt. 1995-2008